مشخصات فنی بیرینگ ها

 

اکثربرینگها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع،اندازه وابعاد آن است دارای پسوند نیز می باشدکه هر پسوند معرف ویژگی خاصی درطراحی داخلی یابیرونی برینگ است .از آنجایی که این علائم و مفاهیم آنها تابع استاندارد خاصی نبوده و ازطرف هر سازنده بطورمستقیم تعیین می شود.در اینجا به ذکر تعدادی پسوند معروف اکتفا می گردد.

زاویه تماس 25 درجه دربلبرینگهای دونقطه تماس زاویه ای : AC

 سوراخ های مخصوص روانکاری درحلقه بیروی رولبرینگهای سوزنی(اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند : AS

B2 :  لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگهای مخروطی که با k شروع می شود.

C : ردیف 7000 زاویه تماس15 درجه در بلبرینگهای تمس زاویه ای یک ردیفه

کیج ماشین کاری شده از جنس برنج که به حلقه داخلی مرکز شده است. : CA

بار ممان اولیه - در بلبرینگهای تماس زاویه ای : A

لقی محوری کم - در بلبرینگهای تماس زاویه ای و شیار عمیق  : CA

 (دربلبرینگهای تماس زاویه ای و شیار عمیق)CAلقی محوری بیشتر از:CB

  (دربلبرینگهای شیار عمیق)لقی محوری بیشتر ازCB:CC

:CGلقی صفر(رولبرینگهای مخروطی(

  (دربلبرینگهای شیار عمیق)باراولیه بیشتر ازGA:GB

DFدوبلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که جهت حفظ بارهای محوری بصورت روبرو استفاده می شود.

مقدار گریس کمتر از حد استاندارد:A

: مقدار گریس بیشتر از حد استاندارد:B

(کاملا" پر)B مقدار گریس بیشتر از حدC

ارتعاش کمتر از حد نرمال درحلقه داخلی (مجموعه حلقه با غلطک وقفسه)رولبرینگهای مخروطی که باشروع می شودB:/J
قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده .متمرکز بر روی حلقه بیرون:JA

  حلقه داخلی مخروطی باشیب ()کونیک1:12:K

:حلقه داخلی مخروطی با شیب1:30K30

:قفسه ماشین کاری شده برنجی :انواع مختلف آن از نظر  موادوطراحی بوسیله یک عدد مشخص می شودM

قفسه ماشین کاری شده برنجی ،متمرکز روی حلقه بیرونی:MA

قفسه ماشین کاری شده برنجی ،متمرکز روی حلقه بیرونی دارای شیارهای مخصوص روانکاری:MAS

:قفسه ماشین کاری شده برنجی ،متمرکز روی حلقه داخلیMB

قفسه ماشین کاری شده برنجی ،متمرکز روی حلقه داخلی دارای شیارهای مخصوص روانکاری:MBS

:قفسه ماشین کاری شده برنجی باسوراخهای مته کاری یا برقو کاری شده متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونیMP

:وجود یک خار درحلقه خارجی برینگN

:جای خارخار درحلقه بیرونی برینگ(برای تثبیت محوری برینگ(NR

:یک شکاف درلبه بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعالی برینگN1

:دو شکاف قرینه نسبت به قطر،درلبه های بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگN2

:دقت چرخش وابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ()دقیق تر از P5 ISoP4/

دقت چرخش مطابق کلاس9AFBMA  و دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استانداردISO :/P4A(P6

:دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استانداردISOP5 

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استانداردISO:P6

 

:نمونه هایی از ترکیب کلاس های مختلف PC2+P5:/P52

برای افزایش دقت با کلاس های تک رقمیC:C2+P6:/P62

:برای لقی داخلیC3+P6:/P63

:ارتعاش بسیار کمQe5

:کاسه نمد لاستیکی در یک طرف،کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی،با بودن ورقه تقویت کننده فولادی.RS

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ،شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد:RS1

کاسه نمد نوعدر دو طرف بیرینگ  .RS:2RS

:کاسه نمد نوعدر دو طرف بیرینگ.RZ2RZ 

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده،با الیاف شیشه 6/6:TA

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده،متمرکز روی حلقه داخلی .:TB

قفسه از جنس رزین های فنلیک تقویت شده .:TH

قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در برینگ تزریق شده باشد.طراحی ها و مواد مختلف با اعداد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.:TN

: بیرینگ بدون قفسه ،پر از اجزا غلتشی.Full complementV

بیرینگ برای موتورهای کششی.:VA301

:سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ/W20

شش سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ:/W26

یک شیار و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ :/W33

:واشر فلزی به نامدر دو طرف بیرینگ .Z-2Z

واشر فلزی در یک طرف و جای خار در طرف مقابل.،Z+N:ZN-

،کاسه نمد فلزی در سمت جای خار.Z+N:ZNR

 


صنعتگران رول رینگ پارسیان وارد کننده و صادرکننده انواع بیرینگ  

TOP
Warning: file_get_contents(http://besigraphic.ir/content.php?_rnd820228042&id=ssrpbearing.com) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/srpbea/domains/srpbearing.com/public_html/templates/kallyas/index.php on line 564